Securemark og Guard Systems

Utstyrsmerker

Securmark

Securmark hindrer tyveri. Advarselsmerker, gravert ID-nummer og tusenvis av ørsmå mikrobrikker gjør dine verdier verdiløse for tyven. Har du kjøpt eller solgt båt/motor? Ved eierskifte av båt eller motor som er merket med Securmark, er det viktig å få denne registrert på ny eier.

Guard Systems

SpotGuard er et unikt og revolusjonerende system for posisjonering og sikring av verdier! SpotGuard er basert på en unike kombinasjon mellom GSM og RF(radio frekvens)-teknologi, noe som gjør systemet svært tilgjengelig, nøyaktig og sikkert. Enheten er svært liten og kan enkelt monteres, uten bruk av eksterne kabler.